W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Home » Güncel » Aidat Borçlarına Yapılandırma

Aidat Borçlarına Yapılandırma

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun yaptığı açıklamada; 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümleri gereğince YTSO üyelerinin geçmiş dönem aidat borçlarının faizleri silinecek ve dileyenler de 6 taksit fırsatından yararlanacak olup, Kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kanuna göre, dileyenler toplam meblağı altı taksite kadar ödeyebilirler. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır.

KOSGEB Desteklerinden de bahseden Torun; KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,Sıfır (0) faizli, İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli olarak uygulanacaktır’

YTSO Başkanı Orhan Torun ayrıca, 2018 yılı için KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2018-01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında, ticari kimliğe haiz işletmelere, 300 bin TL.’si geri ödemesiz (hibe) olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar kredi verilecek olup, Çağrıya iştirak edecek üye işletmelerimizin, proje formlarını 24 Nisan – 22 Haziran tarihleri arasında KOSGEB elektronik başvuru sistemine kayıt edilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

© 2019 Ayrıntı Gazetesi · RSS