Home » Yazarlar » Yenişehir Köyleri (Çiçeközü Köyü 2)

Yenişehir Köyleri (Çiçeközü Köyü 2)

Köyün Kuruluşu

Bugünkü köy eski yerleşim yerinin yada yerlerinin üzerine veya hemen yakınına 19.yüzyılın sonunda kurulmuştur.

Köyün tam olarak kuruluşu 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı yıllarına dayanmaktadır. Halk arasında 93 Harbi olarak adlandırılan bu savaş sırasında günümüz Bulgaristan'ının kuzeydoğu kesiminde yer alan ve bugün Omurtag olarak bilinen Osmanlı döneminde ise Osmanpazarı olarak adlandırılan bölgeden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. 93 Harbi sırasında neredeyse tamamen yıkıma uğrayan Türklerin yoğun bir şekilde yaşadıkları bu bölge özellikle 3 Mart 1878'de İstanbul'da imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın ardından Anadolu'ya doğru büyük göç dalgalarına sebep olmuştur.

Artan zulüm ve oluşan yaşam kaygısı nedeni ile Osmanpazarı ilçesinin; Çanakçılar, Yağcılar, Heceler, Karaağaç, Çekmeceler köylerinden gelenler bölgeye yerleşerek bugünkü köyü oluşturmuşlardır. Köyde muhtarlık binasında nüfus kütüklerine göre köye ilk yerleşenlerin doğum yerleri başta Osmanpazarı olmak üzere, Hazergrad, Tekfurdağı, Silistre ve Razgrad gibi şehirler olduğu görülmektedir.

Köyün kurucusu Bayramaliler sülalesinden Mahmut Ağa olarak kabul görmektedir. Bu kabul Mahmut Ağa’nın beraber geldiği diğer aileler adına bir sözcü olarak hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Mahmut Ağa'nında sülalesi olan Bayramaliler sülalesi ile birlikte köye gelen ilk sülaleler; Kabakçılar ve Hacı Yaşarlar’dır.

Köyde anlatılanlara göre söz konusu bu göç oldukça sıkıntılı, açlık ve hastalıklar ile boğuşularak uzun süren bir yolculuk ile gerçekleştirilmiştir. Yolculuk sırasında Tekirdağ'a ulaşan kafile, buradan vapur ile Yalova'ya geçmiş, Yalova'dan Sölöz'e gelinerek Sirkeci yolu takip edilip Yenişehir'e ulaşılmıştır. Köye gelenler uzun yolculuğun verdiği cefa bir yana, yanlarında fazla bir şey getirememeyle, yokluk ve sefalet ile karşı karşıya kalmış getirebildikleri erzak, mal mülk ile idare ederek, köye önceden gelenlerin yardımlaşmalarıyla ayakta kalabilmişledir.

Devletin yer göstermesi ile ilk olarak bugünkü Mahmudiye (Kemerdere) Köyü'nün olduğu yere yerleşmişlerdir. Mahmut Ağa bugünkü Çiçeközü Köyü'nün bulunduğu o vakit boş olan araziyi daha yaşanır gördüğünden bu alana yerleşmek ister.

Göçmenlerin Bursa ve çevresinde o yıllarda kurdukları birçok köylerin devlet tarafından müdahale edilmeden fiili durum yaratılarak kuruldukları bilinmektedir. Mahmut Ağa'da yanındaki diğer muhacirler ile birlikte gözüne kestirdiği araziyi alabilmek için Yenişehir’de aynı zamanda Muhacir Komisyonu Reisliği görevinde bulunan Ethem Paşa ile kontak kurar. Ethem Paşa ile yapılan pazarlık sonucunda da belirli bir bedel biçilerek arazi satın alınır.

Yenişehir'in o yıllarda ileri gelenlerinden olan Ethem Paşa ile yapılan alışverişte; Ethem Paşa arazinin sahibi değil, devlet arazisinin göçmenler adına alınmasına aracılık eden kişi konumundadır. Lümbe'ye (Çiçeközü) yerleşmek isteyen muhacirlerden almış olduğu bir çeşit komisyondur.

O tarihte alınan arazi; Lümbe Çukuru, Köy yerinin olduğu alan, Akdere çevresi, Akbıyık ve Karaamca'nın otlak alanlarının yanında Bahçecik ve Sekeri'nin bir bölümünü içine almakta idi. Bu alışveriş sırasında Bahçecik ve Sekeri'de konar-göçer yaşayan ahalide arazinin ellerinden gideceği endişesini taşıyarak yerleşik düzene geçmişlerdir.

Köye ilk yerleşen Mahmut Ağa'nın sülalesi olan Bayramaliler, bugünkü köy kahvesinin olduğu alan ve çevresine yerleşmişler. Bayramali Sülalesi bu alana yerleşmeden önce burada küçük bir göledin olduğu ve mandaların bu gölede girip çıktığı söylenmektedir. Köydeki eski caminin bulunduğu arazi Sekeri Köyünden Hanife isimli bir kadına aitmiş. Etrafı Ormanlık olan köyde iskan ve tarla açmak amacıyla kesilen ağaçlar ilk gelenlerin ev, samanlık ve damlarının yapımında kullanılmış. Hatta ilk açılan alan olan Akbıyık yolu tarafı kırıklık mevki adıyla anılır olmuş.

Köyü kuran üç sülalenin köye yerleşmelerinin ardından Osmanpazarı ve köylerinden göç devam etmiş. Köy 35 hane olunca Mahmut Ağa tarafından iskana kapatılsa da köy genişlemeye devam etmiş. Kamberler, Hacıaliler gibi sülaleler sonradan gelmiş. Köye en son 1952 yılında Macırlar sülalesi Osmanpazarı'nın Kuşlu Köyünden gelmişler.

1926 yılında ise köyden beş hane ayrılmış, bunlara İnegöl Karatikenlik köyünden katılanlar ile birlikte Adana'ya göç etmişler ve Yüreğir ilçesinde Çamlıca köyünü kurarak buraya yerleşmişlerdir. O tarihte köyden ayrılan aileler; Aliş Ağalar lakaplı Halis, Yeşiller lakaplı Ahmet, Raşit Ağalar lakaplı Raşit, Kâhya Mehmet lakaplı Mehmet ve Mehmedaliler lakaplı Mehmet Ali ve aileleridir. Haftaya: Köyde Kültür Ve Ekonomi

 

© 2023 Ayrıntı Gazetesi · RSS