Home » Yazarlar » Yenişehir Köyleri (Çiçeközü Köyü)

Yenişehir Köyleri (Çiçeközü Köyü)

İlçenin en güneyinde hafif yamaçta yaklaşık olarak 430 metre rakımda kurulmuştur. Ova ile yükseklik farkı 190 metre kadar olup, Bilecik – İnegöl – Yenişehir üçgeninin tam ortasında yer almaktadır. Güney tarafı yükselti ve engebeli olan arazinin kuzey yönünde hafif düzlükler yer almaktadır.

Yenişehir – İnegöl karayolu takip edilerek 3. km'den sola dönülüp, Subaşı Köyü içerisinden asfalt takip edilerek ulaşılan köy ilçe merkezine 13 km. kadar uzaklıkta konumlanmıştır. Doğusunda Karaamca ve Abadiye, batısında Akbıyık, kuzeyinde Subaşı ve güneyinde ise İnegöl ilçesine bağlı İskaniye köyleri ile komşudur.

Lümbe öncesi

İlk ve Ortaçağda özellikle VIII. ve X. yüzyıllarda Yenişehir Ovası, birliklerin toplandığı askeri bakımdan önemli noktalardan biri idi Çiçeközü Köyünde bugün bulunan kale kalıntısı ya da farklı eserlerde bu dönemlerden kalma yapılar olup, kalıntıların bir çoğu küçük bir parçası da olsa günümüze kadar gelebilmiştir. Bölgenin Bithynia'nın sınırında bulunması mevcut savunma yapılarının gerekliliğini göstermektedir.

Yarhisar, Gökçesu, Günece, Akbıyık köylerini içine alan bölge buralarda bulunan yontma taş devrine kadar uzanan tarihteki kalıntılar ile geçmişinin ne kadar eskilere kadar gittiğini bize kanıtlamaktadır. Nitekim özellikle Çiçeközü çevresinde bugün, kale kalıntıları, yontulmuş kayalar, höyük, yerleşim temelleri, eski mezar yerleri görülmektedir.

Tüm bu kalıntılar bölgenin Lümbe öncesinde çok farklı medeniyetlere iskan merkezi olduğunun açık kanıtıdır. Binlerce yıldır bölgenin iskan amaçlı kullanıldığı aşikardır. Olasılıkla Hac, Askeri Yol ve Roma yolunun geçtiği Akbıyık – Tekke güzergahının gözetlenmesi ve korunması için askeri garnizon olarak kullanılan bir mıntıkadır.

Kaplanoğlu; antik Linoe kentini bu bölgede lokaliz etmektedir. Zira kaynaklarda İnegöl yakınlarında bu ismi taşıyan antik bir yerleşim yerinden söz edilmektedir.Göktekin'de Sinda isimi antik kentten bahsederken kırmızı mermer ocaklarının yanında yani Lümbe köyünde demektedir.

Aslında çok eski bir yerleşim olan köy zaman içerisinde köy statüsünü kaybederek bir ören yerine dönüşmüş, 19.yüzyıl sonlarında Osmanpazarı'ndan gelen muhacirler ile yeniden bir nevi sıfırdan kurulmuştur.

Köyün İsminin Kökeni

Eski ismi "Lümbe" olan köy günümüzde bir göçmen köyü olmasına rağmen oldukça eski bir tarihe sahiptir. Köyde yaşayan halka göre; "Lümbe" olan eski isminin, köyün üstünde çok önceleri bir Rum'a ait olan çiftliğin sahibinin Lümbe isimli oğlundan geldiğine inanılmaktadır. Bir başka söylenceye göre de köyün altından geçen dere deki gölete atılan taşın çıkardığı "Lüm" sesinden geldiğini anlatılmaktadır. Yine bir başka söylenceye göre ise; köyün sınırları içerisinde yer alan ve Üçoklu denilen kalenin alt tarafında yer alan derenin içerisinde dört merdiven taşı olan eski bir değirmen varmış. Bu değirmenden akan su lümbürlümbür ses yaparak aktığından dolayı köye "Lümbe" adı verilmiş.

Kaplanoğlu'na göre ise köyün adının “Linoe” antik kentininden geldiğini yukarıda belirtmiştik.

Tüm bu anlatımlara karşın ise köyün bilinen bu ilk isminin kökenini tam olarak aydınlatamamaktayız. Fakat köy yerleşimi yakınlarında bulunan çukur araziye bugünkü köy ve civardaki köyler kurulmadan önce de "LümbeÇukuru" denildiği bilinmektedir.

20.yüzyılın başlarında daha Osmanlı döneminde başlayan yabancı kökenli ya da anlamsız yer adlarının değiştirilmesi furyası Cumhuriyet döneminde de eskiye nazaran daha da yoğun bir şekilde devam etmesi sonucu köyün ismi 1960'lı yılların başında "Çiçeközü" olarak değiştirilmiştir.

1961 yılında köy okulunun açılışında konuşan dönemin Yenişehir Kaymakamı köyün temizlik ve tertibine ayrıca da beyaz badanalı evlerine hayran kalarak köyden "Çiçek gibi" tabiri ile bahsedince, köylülerin de olur vermesiyle birlikte köyün ismi daha sonraki yıllarda "Çiçeközü" olarak değiştirilmiştir.

Köy halkının kökeni

1487 yılında Karaman Beyliği'nin Osmanlı hakimiyetine girmesi ve özellikle 1500'lerde Osmanpazarı bölgesinin imparatorluk topraklarına dahil olmasının ardından Konya ve Karaman bölgesinde yaşayan halk Balkanların Türkleştirilmesi politikası kapsamında söz konusu bölgeye göçe zorlanmışlardı. İşte bugün Çiçeközü'nü kuran halkta o tarihte Konya ve Karaman'dan göçüp Osmanpazarı'nınAşağıkeçili köyüne yerleşen Türkmenlerdir. 15.yüzyılın sonlarında Anadolu'yu terk eden bu Türkmenler, 19.yüzyılın sonlarında yaklaşık olarak 400 yıllık Balkan topraklarındaki iskanlarının ardından tekrardan Anadolu'ya tersine göçe maruz kalmışlardır. (Haftaya; Köyün Kuruluşu – Köyde Kültür ve Ekonomi)

 

© 2023 Ayrıntı Gazetesi · RSS