Home » Nazmi Şentürk » Laiklik

Laiklik

Laiklik, son derece olumlu ve etkin bir dünya görüşüdür. Laik insanlar, erdem ve bilgeliğin tüm insanların ortak mirası olduğunu düşünürler.

   Dini değerleri istismar edenler dayatmacıdırlar. “Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin.” derler. Ya Müslümansın ya da değilsin. Müslümansan diğer öğretileri tümüyle reddetmen gerekir.

   Laikliğin savunduğu en önemli değerler; hakikat, merhamet, eşitlik, özgürlük, cesaret ve sorumluluktur.

Hakikat, inanca değil gözlem ve kanıtlara dayanmaktır. Laikler, hakikatin inançla karıştırılmaması için mücadele ederler. Yaşamda en hakiki yol gösterici bilim olmalıdır.

   Laiklerin savunduğu başka bir değer merhamettir. Laik insanları itaat değil merhamet yönlendirir. Laik insanlar cinayetlere, tecavüzlere, işkencelere, adaletsizliklere, zulme ve kadın düşmanlığına karşı savaşırlar. Bu savaşın temelinde çekilen acıların derinlemesine kavranması vardır. Bu durumlara karşı çıkmak için ilahi bir emre ihtiyaç yoktur.

   Hakikati ve merhameti savunmak beraberinde eşitlik ilkesini de savunmayı getirir. Laik insanlar: “Kim çekerse çeksin acı acıdır, kim bulmuş olursa olsun bilgi bilgidir.” ilkesini savunurlar. Şu ya da bu ulusu, şu ya da bu dini öne çıkarmazlar. İnsanlığın bütünü esas alırlar.

   Acıları dindirme, hakikati ve eşitliği savunma mücadelesi özgürlük olmadan sürdürülemez. İşte bu yüzden laikler özgürlüğü savunurlar. İnsanların kuşku duyma, tekrar inceleme, farklı bir yol deneme özgürlüğü olmalıdır.

   Ön yargılarla ve baskıcı rejimlerle savaşmak cesaret ister ama bilgi eksikliğimizi kabul edip gelişmeye doğru yol almak daha fazla cesaret ister. Bu cesareti bize laik eğitim verir. Laik eğitim bizlere düşüncelerimizi sorgulamaktan, kendimizi gözden geçirmekten korkmamayı, hakikatle inancı ayırmayı öğretir.

   Modern tarih, bilmediğini kabul edip zor sorular soran cesur insanlardan oluşan toplumların çok hızlı geliştiklerini ve çok huzurlu olduklarını gözler önüne sermiştir.

   Laikler için sorumluluk da çok değerli bir ilkedir. Yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Dünyaya sefalet ve cehalet egemen olmuşsa çözüm bulmak bizim görevimizdir.

   Laik dünyada insanların davranışlarına bakılır, ne giydiğine, nasıl dua ettiğine bakılmaz. Bilimsel hakikatlere, merhamete, eşitliğe, özgürlüğe ve sorumluluğa değer veren herkes laik dünyanın üyesi sayılır.

 

 

© 2023 Ayrıntı Gazetesi · RSS