Home » Nazmi Şentürk » Lehçet’ül Hakayık (Gerçeklerin Dili) Adlı Yapıtı Okudunuz mu?

Lehçet’ül Hakayık (Gerçeklerin Dili) Adlı Yapıtı Okudunuz mu?

  

Mizah yazılarını severim. Mizah yazıları durumların ya da olayların komik ve çelişkili yanlarını yansıtır.

   Mizah saldırır ve savunur. İnsanları düşünmeye zorlar. Gelenek ve kuralların sorgulanmasında önemli rol oynar.

   Mizah rahatsız eder, gerçekleri hatırlatır, insanı derinden sarsar. Mizah, Sahtekârları suçüstü yakalar, onların çapsızlıklarını sergiler.

   Mizah, ulaştıkları insanları cehaletten, tutsaklıktan, kin ve nefretten kurtarır. Eğlendirirken düşündürür.

   Direktör lakabıyla anılan Ali Bey (1846-1899), Osmanlı Türk Edebiyatının ilk mizah yazarı olarak kabul edilir.

   Lehçet’ül Hakayık ( Gerçeklerin Dili) adlı yapıtında, insanların düşünce ve davranışlarını, Osmanlı İmparatorluğunun kültürel arka planını yergiyle anlatır.

   Mizahı eleştirinin bir türü olarak gören yazar, sözcüklerin kanıksanmış anlamlarını ironik bir yaklaşımla yeniden tanımlar.

   Ona göre abartmak, insanların mikroskobudur. Sabır, gözden düşmüşlerin erdemidir. Avukat, suçluların çamaşır yıkayıcısıdır. Yaş, kadınların saklayabildiği tek sırdır. Dert, merhamet öğretmenidir.  Adalet, bozuk terazidir.

   Mazi, pişmanlık çekmecesidir. Zenginlik, müzikten hiç anlamadıkları halde salonlarında en pahalı piyanoları bulundurmaktır. Hayırdua etmek, ucuz hizmettir. Gözyaşı, yüreğin rutubetidir. Zulümden yakınma, zalimin yaptığı iştir.

   Sabır, gözden düşmüşlerin erdemidir. Nadir, akla yatkın konuşan siyasetçidir. Saçma, daima karşımızdakinin düşüncesidir. Susmak, en dehşetli sözdür. Zaman, adamına göre en ucuz ya da en pahalı maldır. Avanak, yakayı ele veren hırsızdır. Çocuk, ailenin gerçek reisidir.

   Yetenek, bağışlanmaz hatadır. Sağır, kulağı kör olandır. Şemsiye, dostluk gibidir, yağmur zamanında bulunmaz. Sevda, sistir. Taş, soğumuş gönüldür. Hiç, her şeyin aslıdır. Tarih, kurt masalıdır. Eczane, içindeki ilaçların yararını alanlardan ziyade satanları gördüğü iş yeridir.

   Yaşlılık, delilik etmeyi arzu ettiren yaştır. İnsan ömrü, dönüş bileti satılmayan yolculuktur. Diken, gülün bekçisidir. Af, en güzel intikamdır. Bahşiş, zoraki bağıştır. Batıl inanç, beyin kanseridir. Cüce, bazı büyük adamların yakından görünüşüdür.  Cesaret, korktuğumuzu belli etmemektir. İnşallah, insanlara nezaketle verilen ret yanıtıdır.

   Sözcüklere ilk kez mizahi anlamlar verilerek hazırlanan bu kitap ne yazık ki çok az kişi tarafından okunmuştur.

   Lütfen! Lehçet’ ül Hakayık adlı bu yapıtı bulun ve hemen okuyun. Sizi gülümsetecek, düşündürecek, sarsacak, belki de kızdıracak olan bu kitaptan kendinizi mahrum bırakmayın.

 

                                         

 

© 2022 Ayrıntı Gazetesi · RSS