Home » Nazmi Şentürk » Merak

Merak

  

İngilizler, “Kediyi merak öldürür.” derler. Siz, İngilizlere aldırmayın; onlar daha düne kadar, atın ağzında kaç diş olduğunu öğrenmek için iki bin küsur yıl önce yaşayan Aristoteles’in kitaplarını karıştıranlardır. Bir at bulup ağzında kaç diş olduğunu saymayı akıl edemeyenlerdir.

Ünlü bir filozof ve ünlü bir bilim insanı olan Aristoteles, “İnsan merak eden bir varlıktır.” der. İngilizlerin bu önermeden de haberleri yok. Nasıl olsun, onlar ana kraliçelerinin sağlık durumundan başka bir şeyi merak etmezler ki!

   Einstein, gazetecilerle yaptığı bir sohbette şöyle diyor: “Ben çok yetenekli biri değilim, sadece tutkulu bir meraklıyım.” Gördünüz işte, İngilizleri Einstein de ikna edememiş.

   Neyse, biz konumuza dönelim.  

Merak zekâ ile ilgili bir özelliktir. Zeki insanlar meraklıdır.  “Ne, neden, nasıl” sorularına yanıt ararlar. Amaçları bütünü görebilmek ve evreni anlamlandırmaktır.

   Merak etmenin temelinde öğrenme isteği vardır. Merak, yaratıcılığı ve bilimi besler. İnsanı yenilikler bulmaya yöneltir. Merak etmek, bilinmezliğe karşı bir çıkıştır.

   Merak hayal kurmayı tetikler, beynimizi diri tutar, bilgiye ulaşmayı hızlandırır. Merak, farklı olanı, yeni olanı aramak için rutinin dışına çıkarak risk almaktır. Felsefenin ve bilimin başlangıcı meraktır.

   Merak, özel hayatı kurcalamak, dedikodu malzemesi üretmek değildir. Sokağımızın canlı mobeseleri meraklı insanlar değil, işsiz güçsüz ve hasta ruhlu insanlardır.

   Eğer bir kişi hiçbir şeyi merak etmiyorsa bunun iki nedeni vardır: O kişi ya geri zekalıdır ya da depresyondadır.

   Merak yoksa denemezsiniz, tanıyamazsınız, öğrenemezsiniz, anlayamazsınız. Merak etmiyorsanız sadece yaşlanırsınız, yaşamazsınız. Bizi robotlaşmaktan kurtaran meraktır. Merak etmeyen kişinin beyni küçülür ve çürür.

   Geri bıraktırılmış ülkelerde merak küçümsenir ve iyi karşılanmaz. “İnsanın başınane gelirse meraktan gelir.”“Merak insanı mezara sokar.” diyerek tehditkâr bir yaklaşım sergilenir.

   Dünyayı abluka altına alan sömürücü güçler, meraksız ve sürüleşmiş bir toplum yaratmak için şiddet dahil her türlü baskıyı uyguluyor. Amaç belli: Sömürmek ve daha çok sömürmek.

  Dostlarım merak enerjidir, cesarettir. Merak birçok kapıyı açar.

  Lütfen! Meraksızlaşmayın!

 Merakınızı kireçlendirmeyin!

 

 

 

© 2022 Ayrıntı Gazetesi · RSS