Home » Nazmi Şentürk

Kayıt dışı ekonomi

   Komşum, satın aldığı evin tadilatına girişti. Ona göre evin tadilat gerektiren yerleri fazla masraf çıkarmayacak ve bu iş en geç bir ayda toparlanacaktı. Tam altı ay sürdü ve hiçbir şey gönlüne göre olmadı. Su tesisatçısından, elektrik tesisatçısından, seramik ustasından, çatıda ve duvarlarda... 

Hoşgörü

Aydınlanmanın atası Voltaire, “Hoşgörü nedir?” diye sorar ve şu yanıtı verir: “Hoşgörü, hatalı insanlar olabileceğimizi anlamamızı sağlayan gerekli bir ilkedir. Biz insanlar her zaman hata yaparız. O halde haydi gelin karşılıklı akılsızlıklarımızı affedelim.” Evet, herkes hata yapabilir. Belki ben haksızım, belki de sen... 

Tehlikenin farkındayız

   Halkımızın büyük bir çoğunluğu 14 Mayıs 2023 seçimlerine giden süreçte elinden geleni yaptı. “Ya bendensin ya vatan hainisin.” tehditlerine pabuç bırakmadı. Fosseptik ağızlardan fışkıran iğrenç hakaretlere ve iftiralara karşı direndi.     Muhalefetin seçim şarkısının yer aldığı... 

Dobra Görünümlü Patavatsızlık

“Dobralık”, bir sözü dolambaçlı yollara sapmadan ve sakınmadan söylemek şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım bana olgunlaşmamış insanların pervasızlığını ve kırıcılığını hatırlatır. Kişi ne söylediğinin farkında değilse ve söyledikleri nesnel bir gerçekliği ifade etmiyorsa bunun adı dobralık değil patavatsızlıktır.  “Ben... 

Hırs

   Varoluşçu Felsefenin kurucuları arasında yer alan Jean Paul Sartre: “İnsan lüzumsuz bir hırstır.” der. Sartre’nin bu önermesi tüm insanları kapsar mı bilmiyorum ama önerme doğru ve etkileyici.    Hırs insanı insanlıktan çıkarır. Hırslarına yenik düşen kişi, hedefini gerçekleştirmek için... 

Kararsız Seçmenler

Seçim anketleri yapılıyor. Bu anketlere göre kararsız seçmen sayısı yüzde on üç düzeyinde ve bu düzeyin altına hiç inmiyor. Kaba bir hesapla şu anda beş milyondan fazla yüzergezer oy var. Kararsız olmakta kararlı olan bu seçmen kitlesine soruyorum: Siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Daha düne kadar pahalılıktan,... 

Cehalet

Bilimsel bir dergide okudum. İnsanlara sıradan bir fermuarın nasıl işlediği sorulmuş ve elden geldiğince ayrıntılı şekilde anlatmaları istenmiş.Deneye katılanların pek çoğunun bu konuda en küçük bir fikrinin bile olmadığı ortaya çıkmış.    Birey olarak çok az şey bilmemize karşın çok şey bildiğimizi sanıyoruz.... 

Laiklik

Laiklik, son derece olumlu ve etkin bir dünya görüşüdür. Laik insanlar, erdem ve bilgeliğin tüm insanların ortak mirası olduğunu düşünürler.    Dini değerleri istismar edenler dayatmacıdırlar. “Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin.” derler. Ya Müslümansın ya da değilsin. Müslümansan... 

Medeniyetler çatışması

   Batı ülkelerinin Müslüman halklara demokrasi ve insan hakları ihraç etme girişimleri şiddetli bir İslami tepkiye yol açtı. Irak ve Suriye savaşları, IŞİD’in peydahlanması ile birlikte gerçekleşen İslami terör saldırıları Avrupalıları korkuttu. Buralarda yaşayan insanlar çok kültürlülük hayallerini... 

21. Yüzyıl Eğitimi Üzerine

 Ülkemizde ve dünyada yaklaşık yüz elli yıldan beri uygulanan eğitim sistemi iflas edeli çok oldu ama henüz bir seçenek geliştirilemedi.    Bu eğitim sistemi bilgi yüklemeye odaklı. Eskiden bunun bir anlamı vardı çünkü bilgi azdı ve bu bilgilere ulaşmak kolay değildi. Her çocuğa okuma yazma öğretmek... 
© 2023 Ayrıntı Gazetesi · RSS