Demirciler ve Madeni İşler Sanatkârları Odası (I)

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

50-60 yıl öncesi bütün ustalarımızın o günkü iş yeri adresleri, soyadı sırasına göre aşağıdaki gibi idi:

 

Fehim Manaş (Cumhuriyet Caddesi No: 24)

Zekeriya Mançolar (Kurtuluş Mah. Beyler Sok. No:4)

Cemal Metin (Sanayi Çarşısı)

Hüseyin Özken (Bursa Caddesi)

Ahmet Pazarcık (Hıdırbali Mah. Mescit Sok. No:22)

Ahmet Peynirci (Yenigün Mah. Bursa Cad. No:12)

Mehmet Refik (Sanayi Çarşısı)

Mustafa Saraçoğlu (Eski Tahıl Arkası)

Hasan Sevinçer (Bursa Caddesi)

Mehmet Sevinçer (Bursa Caddesi)

Süleyman Süer (Bilecik Caddesi No:28)

Abdullah Süer (Sanayi Çarşısı)

Mustafa Suna (Sanayi Çarşısı)

Emin Sıkılar (İstiklal Caddesi No:33)

Mehmet Sıkılar (Sanayi Çarşısı No:11)

Ömer Sırman (Bilecik Caddesi No:43/A)

Ali Tokuş (Hıdırbali Mahallesi Mescit Sokak No:2/B)

Mehmet Tokuş (Bilecik Caddesi No:40/A)

Mehmet Teker (Cumhuriyet Caddesi No:1)

Ali Teker (Cumhuriyet Caddesi No:1)

Hayati Yaman (Eski Tahıl Arkası)

Mustafa Yağcı (Hıdırbali Mah. Eski Hal Arkası No:6)

Ahmet Yenilen (Sanayi Çarşısı)

Hilmi Yılmaz (Sanayi Çarşısı)

Fehmi Yorgancı (Cumhuriyet Caddesi No:28)

Sayıları 70’e yaklaşan demirci esnafımızın fazlalığından da anlaşılacağı gibi, ünlü ve yetenekli ustalarımızın ürettikleri her çeşit pulluklar sayesinde, bilhassa dönerli olanları oldukça rağbet görürdü. Tarıma elverişli olan her yerde bu pulluklar kullanılır olmuştu. Yenişehir

Kaymağı ile tanınan ilçemiz, bu pulluklarıyla da ülkemizin her yerinde tanınır hale gelmişti.

Çok olumsuz ve de sağlıksız olan ahşap yapılı bu iş yerlerinde ürettikleri alet, edevat, araba ve pulluklar nedeniyle, bu mekânlara sığamaz olmuşlardı.

Bu sıkıntılardan kurtulmak için, 1960’lı yıllarda Demirci ve Madeni işleri yapan sanatkârlar, mahalle, cadde ve sokak aralarındaki elverişsiz olan bu ahşap mekânları, zamanla terk ederek, Eski Belediye Başkanı Ali Can döneminde imara açılan bu günkü eski sanayi çarşısındaki iş yerlerine taşınıp, imalatlarını daha modern bir ortamda yapmaya devam ederken, nice usta ve çırakları

yetiştirdiler.

Buraları uygulamalı eğitim veren Endüstri Meslek Okullarıydı. Bu dernek çatısı altında Arabacı, Alüminyum Doğrama, Bıçak ve Makas İmalatı, Bıçkıcı, Bobinajcı, Demirci, Demir Doğrama ve Çatı İşleri, Dizel Pompa Enjektör Ayarcılığı, Doğramacı, Elektrik Tesisatçısı, Elektrikli Ev Aletleri Tamircisi, Hurdacı, Kalaycı, KapakTaşlama, Madeni Yağ Ticareti, Motorsiklet ve Bisiklet Tamircisi, Nalbant ve Nalcılık, Nalburiye, Oto Döşemeciliği, Oto Galeri, Oto Fren Tamiri, Oto Lastik Tamiri, Oto Makas ve Egzoz Tamiri, Oto Yedek Parça Satışı, Oto Yıkama Yağlama, Ön Düzen Ayarcılığı, Radyatör Tamiri,

Römork İmalatı, Saç İşleri, Sıcak Demirci, Sıhhi Tesisatçı, Soğuk Demirci, Tenekeci, Traktör Tamiri ve Zirai Aletler İmalatı yapan 36 adet farklı meslek grubunun Demirciler ve Madeni İşler Sanatkârları Odası çatısı altında 1210 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Bunlardan aktif olanların sayısı 231 olarak belirlenmiştir,

Kendi aralarında daha da organize olunca, kapanmış olan eski derneklerini 28.11.1965 tarihinde kurarak, ilk genel kurul toplantısını, bir ay sonra 28.12.1965 tarihinde yaparlar.

Başkan Hüseyin Bıçak, Başkan Vekili Sami Alpat, Muhasip İlyas Geyik, Kâtip Fazlı Tunaoğlu, Sekreter

Nazmi Bal bu yönetimde görev alır. Derneğin muhasebe işlemlerine ise Muhasebeci Burhan Gençalp bakar. Derneğin 10.08.1966 tarih ve 22 No.lu kararıyla istifası kabul edilen Başkan Hüseyin Bıçak yerine yedek üyelerden Sami Elagöz alınır.

11.08.1966 tarih 23 No.lu yönetim kurulu toplantısında yapılan görev taksiminde Başkan İlyas Geyik, Başkan Vekili Sami Alpat, Muhasip Nazmi Bal, Katip Fazlı Tunaoğlu, Sekreter Sami Elagöz olur. Daha sonra Başkan İlyas Geyik’in istifasıyla, yönetim kurulu üyeliğine yedeklerden Ahmet Peynirci getirilir.

14.09.1966 tarih ve 23 No.lu yönetim kurulu toplantısındaki görev bölümü ise şöyledir:

Başkan Fazlı Tunaoğlu, Başkan Vekili Ahmet Peynirci, Muhasip Nazmi Bal, Katip Sami Alpat, Sekreter Sami Elagöz.

25.01.1967 deki genel kurulda yönetime seçilenler ise; Başkan Ahmet Peynirci, Başkan Vekili Nazmi Bal, Katip Sami Alpat, Üyeler İlyas Geyik ve Fazlı Tunaoğlu’dur.

18.02.1969 da ki genel kurulda yönetime seçilenler; Başkan Süleyman Süer, Başkan Vekili Ali Çomçom, Muhasip Ahmet Peynirci, Üyeler Hüseyin Bıçak ve Hüseyin Özken’dir. Başkan Süleyman Süer’in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğe yedeklerden Halil Cesur alınır

29.04.1969 tarih 86 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla görev taksimi; Başkan Ali Çomçom, Başkan Vekili

Ahmet Peynirci, Muhasip Hüseyin Özken, Üyeler Hasan Kurul ve Halil Cesur şeklinde olur.

02.01.1970 tarih 97 no.lu yönetim kurulu toplantısında görev bölümü aşağıdaki şekilde oluşur. Başkan Sami Alpat, Başkan Vekili Hüseyin Özken, Muhasip Hilmi Yılmaz, Üyeler Hüseyin Bıçak ve Mehmet Refik. Bu yönetim kurulu derneğin Güven Sokak No: 24 deki arsasına, derneğin hizmet binasının temelini atar ve blokajını da yapmaya karar alır.

17.01.1972 tarihinde yönetim kurulu aşağıdaki şekildedir: Başkan Mehmet Refik, Başkan Vekili Hilmi Yılmaz, Muhasip Cemal Metin, Üyeler Sami Alpat ve Nazmi Bal.

08.10.1973 tarihindeki genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri: Başkan Fazlı Tunaoğlu, Başkan Vekili Hayati Yaman, Muhasip Cemal Metin, Üyeler Ahmet Peynirci ve Nazmi Bal’dır.

01.01.1975 tarihindeki yönetim kurulu toplantısında: Başkan olarak Sami Alpat, Başkan Yardımcısı Hayati Yaman, Üyeler Hilmi Yılmaz, Cemal Metin, ve Mehmet Refik görev alır.

12.02.1976 tarihindeki toplantıda yönetim kurulu; Başkan Hayati Yaman, Başkan Vekili Hilmi Yılmaz,

Üyeler Mehmet Refik, Mustafa Suna ve Ahmet Yenilen’den oluşur.

25.05.1977 tarihindeki toplantıda yönetim kurulu; Başkan Ahmet Peynirci, Başkan Vekili Hayati Yaman, Muhasip Sami Alpat, Üyeler Ahmet Yenilen ve Mehmet Refik görev alır.

14.12.1981 tarihindeki genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri; Başkan Fazlı Tunaoğlu, Başkan Vekilleri Mehmet Refik ve Ali Kenar, Muhasip Bayram Ali Beyhan, Üyeler Hayati Yaman, Cemal Metin ve Hilmi Yılmaz’dan oluşur.

11.10.1983 tarihindeki toplantıda yönetim kurulu; Başkan Mehmet Refik, Başkan Vekilleri Ali Kenar ve Hayati Yaman, Muhasip Bayram Ali Beyhan, Üyeler Davut Ergüç, Abdullah Süer ve Arif Köken’den oluşur.

31.01.1984 tarihindeki genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri; Başkan Bayram Ali Beyhan, Başkan Vekili Arif Köken, Muhasip Kemal Ziya Tunaoğlu, Nedret Ay ve Mehmet Refik’tir.

30.03.1988 tarihindeki genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri; Başkan Arif Köken, Başkan Vekili Muhlis Alpoğuz, Üyeler: İsmail Kahraman, Mehmet Güleç ve Hüseyin Topaler olur.

30.11.1991 tarihindeki genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri ise şunlardır: Başkan Hüseyin Topaler, 2.Başkan Mehmet Güleç, Üyeler İsmail Can, İsmail Kahraman ve Necdet Gümüşten.

25.03.1996 tarihindeki genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri; Başkan Mustafa Gerim, Başkan Vekilleri Mehmet Yavuz ve Ahmet Taşçı, Üyeler Mustafa Atav, Orhan Torun, Vahit Özdemir ve Nadir Sevim olarak görev bölümü yaparlar.

Halen 02.03. 2014 tarihindeki genel kurulda yönetime seçilenlerden; Başkan Yusuf Süer, Başkan Vekili Tuncay Özkan, Üyeler Vedat Aşık, Mustafa Işıldak, Bülent Karabuğa, Metin İşsever ve Osman İçen bu göreve devam etmektedirler.

Dernek Başkanlarını sıralayacak olursak; 1- Hasan Demirel, 2- Hüseyin Bıçak, 3- İlyas Geyik, 4- Fazlı Tunaoğlu, 5- Ahmet Peynirci, 6- Süleyman Süer, 7- Ali Çomçom, 8- Sami Alpat, 9- Mehmet Refik, 10 Fazlı Tunaoğlu, 11- Sami Alpat, 12- Hayati Yaman, 13- Ahmet Peynirci, 14- Fazlı Tunaoğlu, 15- Mehmet Refik, 16- Bayram Ali Beyhan, 17- Arif Köken, 18- Hüseyin Topaler ve 19- Mustafa Gerim 20- Yusuf Süer

Dernek katipliğini (Sekreter) sırasıyla 1-İbrahim, 2- Cemşit Kutlucan, 3- Mustafa Büyükemir, 4-İhsan Özkan, 5- Emin Toğuç, 6- Fevzi Ercan, 7- Erhan Uysal, 8- Ali Osman Faydalı, 9- Hüseyin Tığlı, 10- Üzeyir Sığın, 11- Hasan Bayram, 12- İbrahim Ay (Güneceli), 13- İsmail Erenko, 14- Salih Kovucu, 15- Muhsin Yüksel, 16- Fahri Aydın yapmışlardır. Halen bu göreve Metin Gürel 12 Ocak 1998 tarihinden beri devam etmektedir.

 

28 Kasım 1965 tarihinde kurulan Yenişehir Demirciler ve Madeni İşleri Sanatkârları Derneği, 1964 yılında yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre “Meslek Derneği” statüsünde kurulmuş, 1984 yılında ilgili kanundaki bir değişiklikle “Meslek Dernekleri” , “Esnaf Dernekleri” olarak adlandırıldığından, esnaflık yapanlarında Sicil Kayıt işlemlerine başlanmış, 1991 yılında 3308 Sayılı Kanunun uygulamaya konulmasıyla, yasa kapsamına alınan mesleklerle ilgili İhtisas Odaları kurulmuş ve 7 Haziran 2005 tarih 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun yürürlüğe girmesiyle dernek; Yenişehir Demirciler ve Madeni İşler Sanatkarları Odası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu makalenin oluşmasında, bize kapılarını açan başta 16 yıllık önceki Oda Başkanı Mustafa Gerim olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine, Oda Sekreteri Metin Gürel’e, bu kuruluşa emeği geçen herkese ve bütün üyelerine teşekkürlerimi sunarken, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum.

Sonraki sayımızda diğer eski Demirci Ustalarımızın öyküleriyle buluşmak üzere esen kalınız.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Demirciler ve Madeni İşler Sanatkârları Odası (I)

Yorumlar kapalı.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.